top of page
Untitled

Andraste Normkritik

Välkommen till vår hemsida


”Sandra och Sandra har en ovanlig förmåga att hitta var deltagarna befinner sig och med sin erfarenhet hitta nästa steg framåt."  Lisa Jisei, förskollärare

Hem: Välkommen

Om oss

Vi heter Sandra Nordin och Sandra Dögg Sæmundsdóttir och är legitimerade förskollärare med många års erfarenhet av att arbeta i förskolor och grundskolor. Vi har gått ett flertal högskoleutbildningar kopplade till likabehandling och normkritik.

De senaste åren har vi föreläst och handlett i olika förskolor, grundskolor och företag.

Alla utbildningar baseras på våra egna erfarenheter, kopplade till teori och styrdokument.

”Sandra och Sandra har en ovanlig förmåga att hitta var deltagarna befinner sig och med sin erfarenhet hitta nästa steg framåt. Med informativa, lättillgängliga och raka föreläsningar får deltagarna en tydlig bild av vilka utmaningar de står inför och hur de kan komma vidare i arbetet. Sandra och Sandrabesitter en kreativitet och ger deltagarna en varierad upplevelse av rak fakta och information i kombination av insiktsfulla övningar. Detta leder till att deltagarna, med sina olika erfarenheter och sätt att tillgodogöra sig ny kunskap, kan hitta vägar framåt i arbetet. ”

Lisa Jisei, förskollärare

„Att granska sina egna och förskolans normer - ett mycket viktigt område som måste beröras och hanteras i förskolan. Personalen fick konkreta tips och möjlighet till att fundera på vad vi kan utveckla. Föreläsarna fångade personalens uppmärksamhet. Jag gillade verkligen deras rakhet och tydlighet.“

Eileen Larsson, bitr. rektor Eskilstuna kommun

Hem: Om

Hör av dig

Tack för ditt meddelande!

Hem: Kontakt
bottom of page